Saturday, February 5, 2011

Florida in 1925

Statue of Primoz Trubar in Celje by sculptor B...Image by sunflower19020 via FlickrA few months ago I got a hold of an old book about Slovenian Americans, printed and published in 1925 by SNPJ, written by Jože Zavertnik.

It's written in an old Slovenian language which means I have to read certain sentences three times before I fully understand them. Many of the words, used in the text have not been in use for a long time and others are nowadays spelled differently.

Nevertheless, the language is highly
descriptive, the adjectives often
humorous - especially in letters.

That's the reason I am sharing this text below, the description of Florida in 1925 from one Slovenian-American point of view, as originally written by the author of the book - in Slovenian language from 1925.

Those of you who can understand it, will most likely agree with me that it's a pure delight to read. If the text below in any way differs from its original in the book, it must be due to my typo. Enjoy!! :)

Historical source for this post: Ameriški Slovenci - PREGLED SPLOŠNE ZGODOVINE ZDRUŽENIH DRŽAV SLOVENSKEGA NASELJEVANJA IN NASELBIN in SLOVENSKE NARODNE PODPORNE JEDNOTE by Jože Zavertnik, printed and published by SNPJ - Slovenska Narodna Podporna Jednota in Chicago, 1925

Text below can be found on page 290.

Photo above: Statue of Primož Trubar, the father of Slovenian literature in Celje, Slovenia by sculptor Boris Kalin

FLORIDA.

Florida je poljedelska država, in industrija je v njej še v povojih. Radi milega podnebja ima številna zimska letovišča, v katera prihajajo bogataši, da prežive tamkaj najmrzlejše mesece v letu.

Po podnebju se država lahko razdeli v tri pasove: pas s klimo, ki je splošna v južnih državah, pas s poltropično klimo in pas s podtropično klimo. V nji dozori južno sadje kot oranže, limone, anane, banane, guave in drugo ovočje. Pridela se tudi veliko zelenjave.

Po izjavi poljedelskega departmenta je bil pridelek zelenjave v letu 1907-1908 vreden $3,928,657. Pridelujejo tudi riž in koruzo. Pridelovanje tobaka je zopet oživelo po letu 1885, ko so dobili seme s Kube in Sumatre.

V poltropičnem kraju so zimska letovišča. Vanje prihajajo milijonarji, njih sinovi in hčere, da prežive zimo udobno in v brezdelju.

Florida je bila malo poznana v ameriški javnosti, dokler ni postala zimsko letovišče za bogatine. Razglašena je bila kot dežela, v kateri se razprostirajo nepregledna močvirja, v katerih imajo svoj dom aligatorji, strupene kače in komarji.

Oglašanje za prodajanje zemlje v tej državi je pričelo nekako pred dvajsetimi leti. V začetku ni bilo uspeha, dasi je bila zemlja poceni naprodaj. Predsodki so bili preveliki napram nji, da bi se umaknili kar čez noč.

Kazenski sistem je bil zelo nečloveški, in pričeli so ga reformirati šele zadnja leta, ko je izzval ogorčenje po vsej Ameriki. Ječ niso imeli, ampak so oddajali kaznjence v najem privatnim podjetnikom, ki so jih izkoriščali v lesni, terpentinski in fosfatni industriji.

Ko so bili kaznjenci izročeni privatnim podjetnikom, so prenehali biti ljudje. Bili so sužnji v pravem pomenu besede. Hrana je bila nezadostna, zdravniška oskrba in sanitarne naprave so bile le na papirju, in nečloveški pazniki so pretepali kaznjence, da je visela koža z njih telesa. Dogodilo se je, da so bili kaznjenci tako bičani, da so umrli za posledicami bičanja.

V letu 1923 je tako ravnanje s kaznjenci izzvalo val ogorčenja med ameriškim ljudstvom, da so bili merodajni faktorji pod pritiskom javnega mnenja prisiljeni uvesti nekatere reforme. Ali pa te še niso popolnoma odpravile tega zla, ki je preostanek iz časa telesne sužnosti.

Minilo bo še precej let, preden bodo ti preostanki telesne sužnosti odpravljeni. Zamorec je belopoltnikom v tej državi še vedno manj vreden človek. Pa tudi belopoltni delavec nima veliko veljave.

Slovencev je malo naseljenih v tej državi, dasiravno se vrši že več let agitacija med njimi za naseljevanje v Floridi. Nekaj se jih he naselilo na farmah, nekaj jih dela v zimskih letoviščih. V Samsuli je par članov Slovenske narodne podporne jednote, toda svojega društva še nimajo, nego spadajo društvom izven države.

Velikega naseljevanja Slovencev ni pričakovati v tej državi tudi v prihodnjih letih. Industrije ni, poleti pa solnce pripeka, da postane delo na polju precej mučno. Tudi nazadnjaških postav glede šolskega poduka, kakršne so uveljavljene v tej državi, ne ljubi slovensko ljudstvo.

Doesn't reading about the living conditions in Florida from 1920's make you feel thankful for all the standard luxury most of us enjoy today - not to mention the white sandy beaches all over the Sunshine State?

No comments:

Post a Comment

May you be happy, healthy,
wealthy and safe.
May you live with ease.

Powered by WebRing.